Skip to main content

Det finns tillfällen i ens liv då man kan känna sig fast. De kan vara en situation som gör att man känner sig olycklig. Motivation eller en extra push för att skapa en positiv förändring i sitt liv finns inte. Ibland är man inte ens säker på vad man behöver eller vill ha.

Om man hamnar i ett sådan tillstånd så kan det vara bra att ta och se över varje område av sitt liv.

Ett bra verktyg då är Livshjulet som är bra att använda för att skapa en bild av hur ens nuvarande livssituation ser ut. Hjulet ger dig en indikation på vilka områden du känner dig nöjd med och vilka områden du behöver jobba på. Fyll i cirkeln från 1-5 där 1 är mindre bra och 5 är väldigt bra. Ge dig själv en stund att reflektera över resultatet och de områden du känner kan förbättras.

När man sedan har fått en större bild av vad som kan förbättras, blir det också enklare att jobba med och sätta fokus på det området!

I min coachingbok ”Din Inre Styrka” ger jag dig verktygen och förståelsen hur du går efter dina mål och skapar ett mer positivt tankesätt! Du kan köpa den genom att klicka här!

Leave a Reply